Успішність та відвідування занять студентів ХНЕУ ім. С.Кузнеця
за поточний семестр навчального року

Введіть, будь ласка, прізвище студента
Введіть, будь ласка, номер паспорта (без серії)